Fartyget

ESAB IVs Vänner

 

Bogser- och verkstadsbåten ESAB IV byggdes 1920 av Elektriska Svetsningsaktibolaget i Göteborg,

och är Sveriges första helsvetsade fartyg.

Från början var ESAB IV en verkstadsbåt som under 1920- och 1930-talen transporterade arbetslag

för reparation av fartyg i Göteborgs hamn.

Hon såldes sedan till Kockums i Malmö där hon användes som bogserbåt mellan 1937 och 1987.

Vid Kockums nedläggning köpte ESAB AB tillbaka fartyget, för att i samarbete med Maritiman kunna bevara henne för eftervärlden.